Vilkår

1. Kjøpsvilkår

Disse generelle vilkårene for salg og levering gjelder for alle bestillinger og leveranser fra Etoc AS (tjenesteleverandør) og webshop.etoc.no nettbutikk (tjeneste). Når kunden bruker tjenesten, kjøper produkter fra tjenesten eller registrerer seg for tjenesten, godtar brukeren / kunden vilkårene og betingelsene som er angitt her, og forplikter seg til å overholde disse vilkårene.

2. Kontaktinformasjon til tjenesteleverandøren:

Etoc AS

Martin Linges vei 25

1364 Fornebu, Norge

Organisasjonsnummer: 926 313 916

3. Rett til bruk

Tjenesten er beregnet på Etocs kunder. Klienter kan være lovlige selskaper, utdanningsinstitusjoner eller offentlige enheter.

I salgsavtalen som er inngått mellom kunden og tjenesteyteren, gjelder den norske kjøpsloven med mindre annet er bestemt.

4. Bestilling

Ved bestilling fra Tjenesten opprettes en bindende salgsavtale når Tjenesteyter sender Brukeren en ordrebekreftelse, der produktets tilgjengelighet og leveringstid bekreftes. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til ikke å akseptere bestillingen.

Brukeren er ansvarlig for alle bestillinger som legges inn med hans/hennes brukernavn og passord. Brukeren er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til hans/hennes brukernavn og passord.

Når brukeren legger inn en bestilling, tar brukeren hensyn til at bestillingen er bindende.

5. Produktpriser

Prisen på produktet er prisen som vises på tjenestesiden i forbindelse med produktinformasjonen på bestillingstidspunktet. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre prisene uten varsel. Eventuelle kampanjepriser er kun gyldige i løpet av kampanjen, eller så lenge det er varer tilgjengelige, med mindre annet er oppgitt. Prisene på pakketilbud gjelder ikke hvis noen av komponentene i pakken fjernes. Skriftlige tilbud skal være gyldige i samsvar med det tilsagn som er gitt. Frakt, avgifter og andre lignende kostnader vil bli lagt til prisen på produktene med mindre annet er oppgitt.

6. Prisfeil

Tjenesteyteren forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen ved åpenbare prisfeil. En klar prisfeil refererer til en mulig prisfeil på et produkt i nettbutikken, slik at prisen på produktet avviker betydelig og tydelig fra riktig pris på produktet.

7. Leveranser

Bestillinger behandles umiddelbart hvis produktene er lagervarer. Eventuelle leveringstidsestimater for bestilte produkter er basert på leverandørerklæringer og er veiledende. En rimelig leveringsforsinkelse gir ikke rett til å kansellere bestillingen.

Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av force majeure eller indirekte skade påført Brukeren ved forsinket levering.

Tjenesteleverandøren leverer produktene på grunnlag av en tredjeparts transportkontrakt. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å levere de bestilte produktene i batcher.

Levering skjer i Norge av transportør eller av Etocs engasjerte leverandør med følgende leveringsvilkår: Ex works Etocs distributør lager iht. Incoterms 2010. Risiko for forsendelsen går over på kunden når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra Etocs distributør(er)s lager.

Etoc har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre omstendigheter.

8. Tilgjengelighetsinformasjon

Tjenestens produktutvalg, priser og tilgjengelighetsinformasjon kommer hovedsakelig fra systemene til Etocs distributører. Etoc AS er ikke ansvarlig for feil tilgjengelighetsinformasjon. Tilgjengelighetsinformasjonen til tjenesten oppdateres daglig, men det er kanskje ikke saldoen på kjøpstidspunktet. På denne måten kan det være avvik fra den deklarerte informasjonen i informasjonen om produkttilgjengelighet. På samme måte er estimater av fremtidige ankomstpartier veiledende og kan ikke bekreftes.

9. Betalingsbetingelser

Betaling skjer ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk.

Betalingsfrister følger av inngått avtale mellom Kunde og Etoc. Øvrige betingelser følger Etocs standard vilkår.

10. Installasjoner

Forhåndsinstallasjon av tilbehør og programvare, brukerveiledning og andre lignende tjenester er ikke inkludert i prisen på produktene med mindre det er spesifikt angitt i produktbeskrivelsen.

11. Garanti

Garantien bestemmes av garantibetingelsene som er spesifisert av produsenten.

Kunden må melde fra om den påviste mangelen innen rimelig tid da kunden oppdaget feilen eller burde ha lagt merke til den.  Kunden er ansvarlig for transportkostnadene for garantiservice.

12. Reklamasjonsrett

Kunden er forpliktet til å inspisere produktene ved ankomst. Hvis det oppdages en feil eller skade på produktene, må kunden umiddelbart, men senest 8 dager etter produktets ankomst, klage skriftlig på saken. En klage i fritt skjema kan sendes enten via e-post til webshop@etoc.no.no eller ved å fylle ut et kontaktskjema på nettstedet. Kunden er forpliktet til å inspisere produktene, selv om de ikke brukes umiddelbart eller pakkes for lagring. Hvis ingen klage er gjort, anses leveransen som akseptert. Garantien eller ansvaret for mangler dekker ikke skader forårsaket av feil bruk av produktet eller forsømmelse av instruksjonene.

Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for tap av inntekt som følge av produktene som selges. Ansvaret er begrenset til maksimumsprisen på produktet. Hvis det kjøpte produktet ikke lenger mottas (f.eks. på grunn av produksjonsslutt), vil det betalte kjøpsbeløpet bli refundert til kunden.

13. Rett til bytte og retur

Produkter kjøpt gjennom tjenesten har som hovedregel ikke returrett, med mindre dette er særskilt avtalt med tjenesteyter. Varene skal i slike tilfeller være uåpnet, i original emballasje som er hel og umerket. Ved retur vil kunde bli belastet et gebyr på 15% eller minimum kr. 500,-. Retur skjer for kjøpers regning og risiko.

14. Teknisk support

For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Etoc seg retten til å henvise kunden til de respektive produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport.

15. Tvisteløsning og verneting

Alle tvister om denne avtalen som ikke kan avgjøres ved forhandlinger, skal avgjøres i Oslo Tingrett.

16. Endringer i vilkårene

Tjenesteleverandøren har rett til å endre vilkårene for bestilling og levering når som helst. Brukeren godtar endringene som er gjort ved bruk av tjenesten.